Algemene Voorwaarden Bloemkaartje.nl


Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de leverancier
Artikel 3 - Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie
Artikel 4 - Toepasselijkheid
Artikel 5 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die wel of niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de leverancier;

2.
Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan opdrachtgever aanbiedt;

3.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

Artikel 2 - Identiteit van de leverancier
Bloemkaartje.nl is een onderdeel van Antero printmedia
Fornheselaan 286-288, 3734 GE Den Dolder;
Telefoonnummer (tijdens kantooruren): 030-2283064
E-mailadres: info@bloemkaartje.nl
KvK-nummer: 32109396
Btw-nummer: NL1687.68.689.B01
Lid KVGO (Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen)


Artikel 3 - Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie
Op al onze producten en diensten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.


Artikel 4 - Toepasselijkheid

1.
Deze algemene voorwaarden en de leveringsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 3 zijn van
toepassing op elke aanbieding van de leverancier en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen leverancier en opdrachtgever.

2.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de leverancier zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 5 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
1.
Betaling dient vooraf plaats te vinden door middel van iDEAL.

2.
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

3.
Indien er gesproken wordt over levertijd, dan is dit altijd in werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Weekenddagen worden dus niet meegerekend.

4.
Alle gegevens die u ons doorgeeft worden door ons opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 bloemkaartje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel